Polub nas na Facebooku

Encyklopedia

Jak osiągnąć pokój na Ziemi?

Pokój jest odbiciem duchowej świadomości. Zaczyna się on wewnątrz każdej osoby i rozszerza na dom, wspólnotę, naród i dalej. Pokój pojawia się, gdy wyższa natura podporządkowuje sobie niższą. Om Namaśiwaja.

Dopóki pokój nie zamieszka w naszym sercu, dopóty nie będzie nadziei na pokój na świecie. Pokój to naturalny stan umysłu. Znajduje się on w nas samych. Można go odkryć dzięki medytacji, podtrzymać dzięki samokontroli, a następnie przekazać innym. Najlepszym sposobem na zaprowadzenie pokoju jest nauczenie rodzin w jaki sposób szybko rozwiązywać wewnętrzne spory. Na narodowym i międzynarodowym poziomie, pokój upowszechni się dzięki większej tolerancji. Przywódcy religijni mogą pomóc, nauczając wyznawców, że różnice światopoglądowe nie są dla nich zagrożeniem i że nie muszą narzucać swych poglądów innym. Z kolei rządzący mogą ustanowić prawa, które zapobiegną przestępczości. Skuteczną metodą prewencji mogłoby się okazać sprawiedliwe i wspierające obywateli rządzenie przez osoby o wysokich kwalifikacjach etycznych. Trudno liczyć na pokój, gdy władza spoczywa w rękach ignorantów. W przeciwnym razie konflikty będą rozwiązywane z użyciem przemocy, bowiem ludzie o niskich kwalifikacjach moralnych i duchowych kierują się przede wszystkim chęcią zemsty. Wedy głoszą: „Pokój Ziemi, pokój niebiosom! Pokój wodom, pokój roślinom i pokój drzewom! Niech wszyscy bogowie ześlą mi pokój! Niech to wezwanie o pokój ustanowi pokój!” Om Namaśiwaja.