Polub nas na Facebooku

Encyklopedia

Księgi o małżeństwie

„Niech dwoje Aświnów powiezie cię swym rydwanem! Wstąp do swego domu jako jego pani. Niech twe słowo ma posłuch! Znaki powodzenia przyszły z panią młodą! Zbierzcie się wszyscy, by ją przywitać! Życzcie jej szczęścia i wracajcie do domów”.
Rygweda, 10.85.26 i 33

„Wychwalamy Przyjaciela, który łaskawie ułożył nasze małżeństwo. […] Miłość, dzieci, szczęście i majątek przyjdą, tak jak tego pragnęłaś. Oddana zadowalaniu męża, zmierzaj ku nieśmiertelności!”
Atharwaweda, 14.1.17 i 42

„Tutaj założę swój dom. Niech trwa nieporuszony, a stopione masło płynie w nim szerokim strumieniem! Wstąpmy w twe progi, o Domu, całą naszą rodziną, z pokojem w sercach i zdrowi. Tutaj stoisz, mocny i trwały, pełen koni i bydła, rozbrzmiewający gwarem, obfitujący w zapasy jadła, ghi i mleka. Trwaj i przyciągaj wszelką pomyślność!”
Atharwaweda, 3.12.1-2

„Niechaj Pradźapati obdarzy nas potomstwem, a Arjaman pomoże wytrwać w świętym małżeństwie po kres naszych dni! Wolna od niepomyślnych znaków, wstąp do domu swego męża. Przynieś ze sobą błogosławieństwa dla ludzi i trzody. O spojrzeniu zawsze dla męża przychylnym, nigdy go nie raniąca, łagodna dla tępych zwierząt, jaśniejąca, o dobrym sercu, uprzejma, umiłowana przez bogów, wydaj na świat bohaterów. O wszechpomyślny Panie, pobłogosław tę pannę młodą, spraw radość jej sercu darem walecznych synów. Daj jej synów dziesięciu, a jedenastego niech podaruje jej mąż”.
Rygweda, 10.85.43-44

„Bądź jak królowa dla ojca męża i matki, i siostry. Dla wszystkich braci męża bądź jak królowa”.
Rygweda, 10.85.46

„Zgodnie służymy wspólnocie, twoja myśl podąża za moją. Całym sercem wspierasz moje słowa. Połączył cię ze mną Pan wszelkich stworzeń. […] O kwitnąca! Ty, którą dostałem w darze od Bryhaspatiego, żyj ze mną sto lat i obdaruj mnie licznym potomstwem!”
Paraskara Grijha Sutra, 1.8.8

„Niech nasze umysły zmierzają w jednym kierunku! Niech nasze myśli będą zgodne – co do celu i co do pragnień. Módlmy się i czcijmy Pana jednako i niech jednaki będzie dar naszego oddania dla Pana!”
Rygweda, 10.191.3

„Po siedmiu krokach staniemy się przyjaciółmi. Niech zdobędę twą przyjaźń i niech nigdy jej nie stracę! Niech twa przyjaźń nigdy się ode mnie nie odwróci!”
Hiranjakeśi Grijha Sutra, 1.6.21.2

„Podarowanie córki, udekorowanej cennymi ozdobami i obdarowanej klejnotami, mężczyźnie uczonemu w Wedach i szlachetnego charakteru, którego sam ojciec wybiera, jest nazywane obrzędem Brahmy”.
Manu Dharma Śastra, 3.27

„Obdarowani urodą i dobrocią, majętni i sławni, doświadczą tylu przyjemności, ilu zapragną, niedoścignieni w prawości, sto lat żyć będą!”
Manu Dharma Śastra, 3.40

„Kobietę szanować i czcić powinni jej ojcowie, bracia, mężowie i szwagrowie, jeśli sami pragną pomyślności. Tam, gdzie okazuje się cześć kobiecie, tam zadowoleni są i bogowie. Lecz tam, gdzie kobiety czcią się nie otacza, tam żaden święty obrządek nie przyniesie błogosławieństw”.
Manu Dharma Śastra, 3.55-56

„Najwyższym obowiązkiem w rodzinie jest służba tej oto piątce: Bogu, gościom, dzieciom, przodkom i sobie samemu. Jeśli w rodzinie mieszkają miłość i cnota, odnalazła ona sens i spełnienie”.
Tirukural 43

„Ojciec i matka są Śiwą. Drodzy bracia i siostry są Śiwą. Niezrównana żona jest Śiwą. Ukochane dzieci są Śiwą. Władcy i królowie są Śiwą. Wszyscy bogowie są Śiwą. Cały wszechświat jest Śiwą”.
Natczintanaj, „Wszystko jest Śiwą”