Polub nas na Facebooku

Encyklopedia

Gadźana stotram

wideharupan bhawa bandhaharan sada
swaniszthan swasukha pradamtam
ameja sankhjena ća lakszhjamiśan
gadźananan bhaktirjukta bhadźamaha

Wielbimy Gadźananę z oddaniem
– Ciebie, bezpostaciowego, niszczącego doczesne przeszkody,
który zawsze pozostajesz sobą,
o bezgraniczny celu naszych praktyk.

***

munin drawandjan widhi bodhahinan
subuddhidadan buddhi dharan praśantam/
wikarahinam sakalagakan wai
gadźananan bhaktijukta bhadźamaha/
amejarupan hrydi sansthitan
brahmekamekan bhramana śakarakam/
anadi madhjantama pararupan
gadźananan bhaktijukta bhadźamaha

Wielbimy Ganeśę z oddaniem – wysławianego przez mędrców,
nieświadomego zasad, podsuwającego mądre rady,
rozumnego, spokojnego i niezmiennego.

Wielbimy Gadźananę z oddaniem – Pana o niezmierzonej postaci,
mieszkającego w naszych sercach, jedynego Brahmę – zabójcę iluzji,
bez początku, środka i końca.

***
dźagat pramanan dźagadiśam ewa magamjamadjan dźagadadihinam
anatmanan mohapradan puranan gadźananan bhaktijukta bhadźamaha/
na prythwi rupan na dźalaprakaśakan na tedźasamathan na samira sanstham
na rawe gatan panća wibhutihinan gadźananan bhaktijukta bhadźamaha

Wielbimy Gadźananę z oddaniem – wielkiego jak świat, Pana świata, seniora.
Wielbimy Gadźananę z oddaniem.
Nie jesteś ziemią, nie jesteś wodą;
nie ma Ciebie w powietrzu, ani w słońcu.
Jesteś istotą odrębną od pięciu elementów (bhuta).

***

na wiśwagan taidźasagan na pradźńan
samaszti wjaszti sthamanantagan tam/
gunairwihinan paramartha bhutan
gadźananan bhaktijukta bhadźamaha/
guneśagan naiwa ća bindusaństhan
na dehinan bodhamajan na dhundhim/
sujogahinan prawadanti tatsthan
gadźananan bhaktijukta bhadźamaha

Wielbimy Gadźananę z oddaniem
– Pana, który mieszka poza tym światem,
nie przebywa w ognistych obiektach,
erudytę zamieszkującego w nieskończoności.

Wielbimy Gadźananę z oddaniem
– Pana, który nie przebywa w elementach stworzenia,
bezpostaciowego, wcielenie świadomości i cel dociekań.

***

anagatan graiwagatan ganeśan kathan tadakaramajan wadamaha
tathapi sarwam pratidehasansthan gadźananan bhaktijukta bhadźamaha/
jadi twaja natha dhrytan na kinćittada kathan sarwamidan bhadźami
ato mahatmanaja ćintjamewan gadźananan bhaktijukta bhadźamaha

Wielbimy Ganeśę z oddaniem
– nieokreślonego, opasanego łańcuchem.
Jakże mamy opisać kształt Tego, który przebywa w każdej istocie?
Składamy Ci pokłon!
Wielbimy Gadźananę z oddaniem.
O tej wielkiej duszy należy medytować.
Skoro jesteś manifestacją wszystkich rzeczy, jakże mam je wysławiać?

***

susiddhidan bhaktadźanasja dewan
sakamikanamiha saukhjadan tam/
akamikanan bhawa bandhaharan
gadźananan bhaktijukta bhadźamaha/
surendrasewjan hjasuraih susewjan
samana bhawena wiradźajantam/
ananta bahun muszakadhwadźan tan
gadźananan bhaktijukta bhadźamaha

Wielbimy Gadźananę z oddaniem – sprawcę sukcesu swych wielbicieli,
dostarczyciela przyjemności ludziom pełnym pragnień.
Wielbimy Gadźananę z oddaniem – niszczącego doczesne przeszkody
na drodze ludzi wolnych od pragnień.

***

sada sukha anandamajan dźaleća
samudradźe ikszurase niwasam/
dwandwasja janena ća naśarupan
gadźananan bhaktijukta bhadźamaha/
ćatuh padartha wiwidhaprakaśasta
ewa hastah ćarubhudźam tam/
anathanathan ća mahodaran wai
gadźananan bhaktijukta bhadźamaha

Wielbimy Gadźananę z oddaniem
– zawsze przepełnionego radością,
przebywającego w wodzie, soli (samudradźa)
i soku z trzciny cukrowej,
zabójcę.
Wielbimy Gadźananę z oddaniem
– Pana, który przejawia się na różne sposoby,
ma cztery ręce, chroni bezbronnych.
Wielbimy wielkobrzuchego Pana wszystkich.

***

mahakhumarudhamakalakalan widehajogena ća labhjamanam
amajinan majika mohadan tan gadźananan bhaktijukta bhadźamaha/
rawiswarupan rawibhasahinan hariswarupan haribodhahinam
śiwa swarupan śiwabhasanasan gadźananan bhaktijukta bhadźamaha

Wielbimy Gadźananę z oddaniem
– dosiadającego wielkiego szczura,
magika, którego czas się nie ima,
a drogą do Niego jest tylko widehajoga.
Wielbimy Gadźananę z oddaniem
– słońce wolne od jasności słońca,
Wisznu bez mądrości Hari, Śiwę o blasku Śiwy.

***

maheśwarasthan ća suśaktihinan prabhun pareśan parawandjamewam
aćalakan ćalakabidźa rupan gadźananan bhaktijukta bhadźamaha/
śiwadi dewaiśća khagaiśća wandjan narairlatawryksza paśuh pramukhjaihi
ćaraćarair lokawihinamekan gadźananan bhaktijukta bhadźamaha

Wielbimy Gadźananę z oddaniem
– tożsamego z Śiwą, mistrza, najwyższego Pana,
godnego absolutnej czci, nieruchomego, który wprawia innych w ruch.
Wielbimy Gadźananę z oddaniem
– wysławianego przez bóstwa, także Śiwę,
przez ptaki, ludzi, pnącza, drzewa i zwierzęta.

***

manowaćo hinataja susansthan
niwrytimatran hjadźamawjajan tam/
tathapi daiwan susansthitan tan
gadźananan bhaktijukta bhadźamaha/
wajan sudhanja ganapastwena
tathaiwa matjarćinatastathaiwa/
ganeśarupaja krytastwaja tan
gadźananan bhaktijukta bhadźamaha

Wielbimy z oddaniem Gadźananę
– o nieporuszonym umyśle, uosobienie radości,
nienarodzonego, niezmiennego, lecz boskiego.
Wielbimy Gadźananę z oddaniem.
My, którzy oddajemy Ganeśy boską cześć,
zbieramy Twoje (Ganapy) błogosławieństwa.

***

gadźasjabidźan prawadanti wedastadewa
ćinhena na joginastwam/
gaććhanti tenaiwa gadźananan twan
gadźananan bhaktijukta bhadźamaha/
puranawedah śiwa wisznukadjah
śukradajo je ganapastawe wai/
wikunthitah kin ća wajan stuwimo
gadźananan bhaktijukta bhadźamaha

Wielbimy Gadźananę z oddaniem
– przez mędrców i Wedy zwanego Gadźasjabidźą.
Dzięki Twym błogosławieństwom mędrcy mogą Cię osiągnąć.
Panie, znawco puran, czczony przez Wisznu, Śiwę, Śukrę i innych,
wychwalamy Cię bez wahania i z oddaniem.