Polub nas na Facebooku

Encyklopedia

Ganapatistawaha

adźan nirwikalpan niraharamekan
niranandamanandam adwaita purnam/
paran nirgunan nirwiśeszan nirihan
parabrahmarupan ganeśan bhadźema

Składam hołd Ganeśy, nienarodzonemu,
który wstrzymuje się od jedzenia,
który nie czyni różnic między podmiotem a przedmiotem,
pełnemu radości, uosobieniu uciechy,
będącemu niedwoistą pełnią,
absolutem i najwyższym duchem,
wolnemu od przywiązania do przedmiotów zmysłów.
Nie krzywdzi On nikogo i jest najwyższym Brahmanem.

***

guantiamanan cidanandarupan
ćidabhasahan sarwagan dźńanagamjam/
munidhjejamakaśa rupan pareśan
prarabrahama rupan ganeśań bhadźema

Składam hołd ostatecznemu Brahmanowi
– Ganeśy, wolnemu od wpływu trzech gun (sattwa, radźas, tamas),
uosobieniu szczęścia płynącego ze świadomości,
odbiciu świadomości, wszechobecnemu,
podmiotowi wiedzy, obiektowi medytacji mędrców,
wcieleniu nieba i najwyższemu Bogu.

***

dźagatkaranan karanadźńana rupan suradin
sukhadin guneśam ganeśam/
dźagadwjapinan wiśwawandjan sureśan
parabrahma rupan ganeśan bhadźema

Oddaję hołd Brahma Ganeśy,
przyczynie świata, uosobieniu wiedzy,
pierwszemu bóstwu, najwyższemu ofiarodawcy przyjemności,
posiadaczowi wszelkich zalet, Panu ludzi
przenikającemu całe stworzenie,
wychwalanemu przez świat i najwyższemu bóstwu.

***

radźojogato brahmarupan śrutińdźan sada
karjasaktan hryda’ćintjarupam/
dźagatkaranan sarwa widja nidanan
parabrahmarupan ganeśan natah smaha

Składamy pokłon najwyższemu Brahma Ganeśy,
posiadającemu atrybut radźas, znawcy Wed,
zawsze pochłoniętemu działaniem,
niepojętej istocie w naszych sercach,
przyczynie tego świata.

***

sada satjajogjan muda kridamanan
surarin harantan dźagatpalajantam/
anekawataran nidźadźńanaharan sada
wiśwarupan ganeśan namamaha

Składamy pokłon najwyższemu Brahma Ganeśy,
posiadającemu atrybut sattwa, uwielbiającemu zabawę,
pogromcy wrogów wszystkich bóstw,
obrońcy świata, mającemu wiele inkarnacji,
przekazującemu własną wiedzę, postaci kosmicznej wszechświata.

***
tamojoginan rudrarupan trintran
dźagatdharakan tarakan dźńanahetun/
anekagamaih swan dźanan bodhajantan
sada sarwarupan ganeśan namaha

Nieustannie składamy pokłony Ganeśy,
posiadającemu atrybut tamas, gwałtownemu,
o trojgu oczach, zbawcy świata, obrońcy,
ucieleśnieniu wiedzy, który udziela nauk swym uczniom,
korzystając z pomocy licznych pism (agama).

***

namah stomaharan dźana’dźńanaharan
trajiwedasaran parabrahmasaram/
munidźńanakaran widure wikaran sada
brahmarupan ganeśan namamaha

Składamy pokłon Brahma Ganeśy,
przezacnemu, usuwającemu niewiedzę ludzi,
kwintesencji trzech Wed,
istocie najwyższego Brahmana i źródle wiedzy dla mędrców.

nidźairoszadhistarpajantan karadjaih
suraughan kalabhi sudhasrawinibhihi/
dineśanśu-santapaharan dwidźeśan
śaśankaswarupan ganeśan namamaha

Składamy pokłon Ganeśy,
który czcił zgromadzenie Bogów leczniczymi ziołami trzymanymi w dłoniach,
uwalniającemu od bólu, najlepszemu z Brahmów,
urodziwemu jak księżyc.

***

prakaśaswarupan namo wajurupan
wikaradihetun kaladharabhutam/
anekakrija’nekśaktiswarupan sada
śaktirupan ganeśan namamaha

Nieustannie składamy pokłony Ganeśy,
niosącąmu oświecenie, będącemu niczym powietrze,
przyczynie przemian w stworzeniu, skarbnicy zalet,
władającemu licznymi mocami i zawsze aktywnemu.

***
pradhana swarupan mahattatwa rupan
dharaćarirupan digiśadirupam/
asat-sat-swarupan dźagat dheturupan sada
wiśwarupan ganeśan natah smaha

Nieustannie składamy pokłony Ganeśy,
twórczej zasadzie natury (pradhana),
uosobieniu materialnego stworzenia (mahat-tattwa),
wykazującemu podobieństwo do ruchomych istot na ziemi.
Kłaniamy się Temu, który pojawia się przed nami jako Pan kierunków,
rzeczywistemu i nierzeczywistemu, przyczynie tego świata.

twadije mana sthapajedanghrijugme sa
no wighnasangha atapidan labheta/
lasatsurjabimbe wiśale sthito’jan
dźanodhwantapidan kathan wa Lacheta

Ten, kto zbliży się do stóp Pana Ganeśy,
uniknie przeszkód, uchroni się przed konfliktami i cierpieniem.
Kiedy potężne słońce rozświetla świat swymi promieniami,
czy możliwe jest, by ktokolwiek cierpiał z powodu ciemności?

***
wajan bhramitaha
sarwatha’dźńana joga dalabdha stawanghrin
wahun barszapugan/
ida animawaptastawaiwa prasadat prapannan
sada pahi wiśwambharadja

Jesteśmy zakłopotani, że przez tak wiele lat z powodu własnej ignorancji
nie mogliśmy zyskać błogosławieństwa u Twych stóp.
Błagamy teraz o błogosławieństwa u Twych stóp.
Opoko świata! Zawsze nas chroń!