Polub nas na Facebooku

Encyklopedia

Prarthana

namo namaste paramartharupa namo
namaste’khilakaranaja/
namo namaste’khilakarakaja
sarwendrija anamadhiwasine’pi/
namo namo bhutamajaja te’stu namo
namo bhutakryte sureśa/
namo namo sarwadhijan prabodh namo
namo wiśwalajod bhawaja

Składam pokłon absolutnemu Bogu,
ostatecznej przyczynie
i sile sprawczej obecnej we wszystkich zmysłach.
Składam pokłon Ganeśy tożsamemu z pięcioma elementami tego świata,
przywódcy bóstw i stworzycielowi istot, budzącemu do życia rozum,
przyczynie zatopienia i wynurzenia się świata.

***
namo namo wiśwabhryte’khileś namo
namah karana karanaja/
namo namo weda widamadryśja namo
namah sarwa warapradaja/
namo namo wagawićarabhuta namo namo
wighnaniwaranaja/
namo namo’bhaktamanorathaghne namo
namo bhakta manorathadźńa

Składam pokłon Temu, który podtrzymuje istnienie świata,
Panu wszystkiego, przyczynie przyczyn, znawcy Wed,
niewidocznemu, obdarowującemu wszelkimi błogosławieństwami.
Składam pokłon niszczącemu wszelkie przeszkody i pragnienia wrogów,
znawcy pragnień swych wielbicieli.

***
namo namo bhaktamanoratheśa namo
namo wiśwa widhanadaksza/
namo namo daitja winaśaheto namo namah
sankatanaśakaja/
namo namah karunikottamaja namo namo
dźńanamajaja te’stu/
namo namo’dźńana winaśanaja namo namo
bhaktawibhutidaja

Składam pokłon Panu pragnień obecnemu w umysłach swych wielbicieli,
umiejętnie wprawiającemu machinę stworzenia w ruch,
przynoszącemu zagładę nosicielom zła i kres niebezbieczeństwu.
Składam pokłon najbardziej miłosiernemu, uosobieniu wiedzy,
pogromcy niewiedzy, źródle mocy swych wielbicieli.

***
namo namo’bhakta wibhutihantre namo
namo bhakta wimoćanaja/
namo namo’bhakta wibandhanaja namo
namaste prawibhaktamurte/
namo namstattwa wibhodhakaja namo
namsttwa widuttamaja/
namo namaste’khilakarmasakszine namo
namaste gunanajakaja

Składam pokłon Temu, który odbiera siłę swym wrogom,
wiąże ich, oswobadza uczniów z niewoli
i ma proporcjonalnie zbudowane ciało.
Kłaniam się znawcy ostatecznej prawdy,
najlepszemu wśród tych,
którzy ostateczną prawdę zrozumieli,
świadkowi wszystkich zdarzeń w tym świecie
i przywódcy ludzi.