Polub nas na Facebooku

Encyklopedia

Wakratuna Ganeśa kawaćam

mulim maheśa putrowjad bhalam patu winajakaha
trinetra patu me netre śurpakarno’watro śrutihi
herambo rakszatu ghranam mukham patu gadźananaha
dźihwam patu ganeśo me kantham śrikantha wallabhaha

Ochroń mą głowę, o synu Maheśy;
ochroń me czoło, o Winajako;
ochroń me oczy, o Trójoki;
ochroń uszy, Panie o uszach niczym olbrzymie tace;
ochroń mój nos, o Herambo; ochroń me usta, o Gadźanano;
ochroń mój język, o Ganeśo;
ochroń mą szyję, o ukochany Śrikanthy.

***

skandhau mahabali patu wighnaha patu me bhudźau
karau paraśubhrytpatu hrydajam skanda purwadźaha
madhjam lambodaraha patu nabhim sindurabhuszitaha
dźaghanam parwatiputra sakthini patu paśabhryt
dźanuni dźagatam natho dźamghe muszaka wahanaha

Chroń me ramiona, o Mahabali;
chroń me ręce, niszczący przeszkody;
chroń me dłonie, dzierżący topór;
chroń me serce, młodszy bracie Skandy;
chroń mój brzuch, o Wielkobrzuchy;
chroń mój pępek, Panie ozdobiony cynobrem;
chroń me lędźwie, synu Parwati;
chroń me uda, dzierżący pętlę;
chroń me kolana, o Panie świata;
chroń me łydki, o dosiadający szczura.

***
padau padmasanaha patu padadho daitjadarpaha
ekadanto’grata patu pryszthe patu ganadhipaha
parśwajormodakaharo digwidikśu sa sadwidaha
wradźatastiszthato wapi dźagrata swapato’śnataha
czaturthi wallabho dewa patu me bhukti muktidaha

Chroń me nogi, spoczywający w pozycji lotosu;
chroń me stopy, niszczący pychę demonów.
Chroń mnie od przodu, Panie o jednym kle;
chroń mnie od tyłu, królu Ganów;
chroń mnie po bokach, miłośniku słodyczy;
chroń mnie ze wszystkich stron.
On jest znawcą prawdy.
Chroń mnie podczas wędrówki, na jawie, we śnie i kiedy jem.
O Boże, obdarzający wszelkimi dobrami i wyzwoleniem.