Polub nas na Facebooku

Encyklopedia

Śri Durga saptaśati samputa mantra

1. Samuhika kaljana ke lije

dewja jaja tatamidam dźagad atma śaktja
niśesza dewa gana śakti samuha murtja/
tam ambika amakhila dewa maharyszi pudźjam
bhaktja nata sma widadhatu śubhani sa naha

1. Wiersz dla pomyślności wszystkich

O Ambiko (matko wszystkich)! Swą własną energią stworzyłaś ten świat! O Bogini! Jesteś duszą tego świata i substancją tajemnej mocy bogów. O Bogini! Wielbią Cię bogowie i wielcy mędrcy. Bądź dla nas łaskawa!

2. Wiśwa ke aśubha tatha bhaja ka winaśa karane ke lije

jasja prabhawamatulam bhagawanananto
brahma haraśća na hi waktumalam balam ća/
sa ćandika akhila dźagat paripalanaja
naśaja ćaśubhabhajasja matim karotu

2. Wiersz, który niszczy niepomyślne rzeczy i wszelki strach występujący w świecie.

Niech Bogini Ćandika dla ochrony świata usunie z niego wszelkie niepomyślne zjawiska. Nawet Brahma, Wisznu i Śiwa nie są zdolni opisać Jej nieograniczonej mocy i chwały.

3. Wiśwa ki raksza ke lije

ja śri swajam sukrytinam bhawaneszwa lakszmi
papa atmanam kryta dhijam hrydajeszu buddhihi/
śraddha satam kuladźana prabhawasja ladźdźa
tam twam nata sma paripalaja dewi wiśwam

3. Wiersz dla ochrony świata

Składamy pokłon Bogini, która przebywa jako dobrobyt w domach szlachetnych, jako nędza w domach niecnych, jest rozumem uczonych, wiarą w sercach prawdomównych i pokorą w sercach wysoko urodzonych. O Bogini! Proszę, weź ten wszechświat w opiekę.

4. Wiśwa ke abhjudaja ke lije

wiśweśwari twam paripasi wiśwam
wiśwatmika dharasiti wiśwam/
wiśweśawandja bhawati bawanti
wiśwaśraja je twaji bhaktinamraha

4. Wiersz dla rozwoju wszechświata

O Bogini kosmosu! Ty chronisz wszechświat. O duszo stworzenia! Wielbi Cię nawet Pan wszechświata. O Bogini! Pomagaj tym, którzy są Ci oddani.

5. Wiśwawjapi wipattijon ke naśa ke lije

dewi prapanna artihare pasida
prasida matardźagato akhilasja/
prasida wiśweśwari pahi wiśwam
twam iśwari dewi ćara ćarasja

5. Wiersz niszczący plagi świata

O Bogini! Usuwasz trudności, które spotykają szukających schronienia w Twojej siedzibie. O Matko świata! O Pani świata! Bądź rada i ochroń ten wszechświat. O Durgo! Ty jedynie jesteś Boginią świata.

6. Wiśwa ke papa-tapa-niwarana ke lije

dewi prasida paripalaja noaribiterynitjam
jatha asura wadhadadhunajwa sadjaha/
papani sarwa dźagatam praśamam najaśu
utpatapakadźanitanśća mahapasargan

6. Wiersz dla stłumienia grzechów we wszechświecie

O Bogini! Bądź zadowolona i chroń nas. O Bogini! Zabiłaś demony i usunęłaś strach, który siali. Podobnie pomogłaś nam pokonać strach przed naszymi wrogami. O Bogini! Niezwłocznie stłum grzech obecny w świecie i usuń trudności, które grzech przynosi.

7. Daridrjaduhkhadi naśa ke lije

durge smryta harasi bhitamaśeszadźanto
swasthaj smryta matimatiwa śubham dadasi/
daridrja duhkhabhajaharini ka twadanja
sarwopakarakaranaja sadaj ardraćitta

7. Wiersz niszczący cierpienie zrodzone z nędzy

O Bogini Durgo! Wezwana, uwalniasz od strachu wszystkie istoty. Przywoływana przez zdrowych, obdarzasz pomyślnością. Kto poza Tobą potrafi zniszczyć cierpienie zrodzone z nędzy, wyciągnąć pomocną dłoń i przygarnąć ze współczuciem?

8. Samasta widjaon ki aur samasta strijon majn matrybhawa ki prapti ke lije

widja samastastawa dewi bheda strija samasta sakala dźagatsu/
twajajkaja puritambajajtat ka te stuti stawjapara paroktihi

8. Wiersz pomagający osiągnąć matczyne uczucia wobec wszystkich kobiet i skłonność do wszystkich dziedzin wiedzy

O Bogini! Wszelkie dziedziny wiedzy i wszystkie kobiety na świecie są przejawami Twych różnych form. O Matko! W swym bycie zawierasz cały świat. Nawet modlitwy do Ciebie i wyjaśnienia Twej postaci są cząstką Ciebie. Czy warto je więc wypowiadać?

9. Wiwidha upadrawon se baćane ke lije

rakszansi jatrograwiszaśća naga
jatrarajo dasjabalani jatra/
dawanalo jatra tathabdhimadhje
tatra sthita twam paripasi wiśwam

9. Wiersz przynoszący ulgę w przypadku rozmaitych plag

O Bogini! Pojawiasz się, by chronić ludzi wszędzie tam, gdzie zagrażają im straszliwe demony, jadowite węże, wrogowie, złoczyńcy, rozszalały ogień i wzburzone morze.

10. Moksza ki prapti ke lije

twam wajsznawi śaktiranantawirja wiśwasja bidźam paramasi maja/
sammohitam dewi samastametat twam waj prasanna bhuwi muktihetu

10. Wiersz dla wyzwolenia

Jesteś Wajsznawi. Władasz nieograniczoną i wieczną mocą. Jesteś ostateczną ułudą. Jesteś przyczyną stworzenia wszechświata. Każdego wprawiasz w oszołomienie. Zadowolenie Ciebie to jedyny sposób na odkupienie win w tym świecie.

11. Saba prakara ke kaljana ke lije

sarwamangala mangalje śiwe sarwa artha sadhike/
śaranje trjambake gauri narajani namastu te

11. Wiersz dla osiągnięcia wszelkiej pomyślności

Oddaję Ci cześć, o Sarwamangalo! O pomyślna! O Śiwā! O drogo do osiągnięcia czterech celów w życiu! O schronienie, którym obdarzasz w swej siedzibie! O Tramwaki! O Gauri! O Narajani!