Polub nas na Facebooku

Encyklopedia

Atha stotram

ćaritam dewadewasja mahadewasja pawanam/
aparam paramodaram ćaturwargasja sadhanam/
gauri winajakoptam pańćawaktram trinatrakam/
śiwam dhjatwa daśabhudźam śiwarakszam pathennaraha

Należy intonować Śiwa-rakszę, straszną historię Boga bogów, Mahadewy, którego przedstawia się z pięcioma twarzami, trojgiem oczu, dziesięcioma rękoma, w towarzystwie Gauri i Winajaki.

*

gangadharah śirah patu bhalamardhendu śekharaha/
najane madanadhwansi karne sarpa wibhuszanaha

O Gangadharo (który zatrzymał Gangę)! Chroń mą głowę.
O Mahadewo (Bogu bogów)! Chroń me czoło. O zabójco Madany!
Chroń me oczy. O Panie, którego zdobią węże! Chroń me uszy.

*

ghranam patu puraratirmukham patu dźagatpatihi/
dźihwam wagiśwarah patu kandharam śitikandharaha

O Panie Śiwo, który jesteś wrogiem trzech światów! Chroń mój nos.
O Panie kosmosu! Chroń me usta. O Panie mowy! Chroń mój język.
O Panie, którego szyja ma czarno-niebieską barwę! Chroń mą szyję.

*

śrikantham patu me kantham skandhau wiśwadhurandharaha/
bhudźau bhubharasanharta karau patu pinakadhryk

O Panie Śrikantho! Chroń me gardło. O Ty, który nosisz jarzmo tego świata! Chroń me barki. O Ty, który ulżyłeś brzemieniu Ziemi!
Chroń me ramiona! O Ty, który dzierżysz łuk pinaka! Chroń me dłonie.

*

hrydajam śankarah patu dźatharam giridźapatihi/
nabhim mrytjuńdźajah patu kati wjaghra dźinambaraha

O Śankaro! Chroń me serce. O mężu Giridźi, córki Giri! Chroń mój brzuch. O Mrytjuńdźajo! Chroń mój pępek.
O Panie, który okrywasz się skórą tygrysa! Chroń mą talię.

*

śakthini patu dinarta śaranagata watsalaha/
uru maheśwarah patu dźanuni dźagadiśwaraha

O Panie, który szczególną ochroną otaczasz ludzi! Chroń me kości.
O Panie wszystkich bóstw! Chroń me uda. O Panie świata!
Chroń me kolana.

*

dźanghe patu dźagatkarta gulphau patu ganadhipaha/
ćaranau karunasindhu sarwagani sadaśiwaha

O stwórco świata! Chroń me nogi. O Władco ludzi! Chroń me łokcie.
O oceanie współczucia! Chroń me stopy. O Sadaśiwo! Chroń wszystkie części mego ciała.