Polub nas na Facebooku

Encyklopedia

Śri Śiwa asztottaraśata nama stotram

śiwo maheśwarah śambhuh pinaki śaśiśekharaha/
wamadewo wirupakszah kaparddi nilalohitaha

Śiwa, Maheśwara, Śambhu, Pinaki, Śaśiśekhara, Wamadewa, Wirupaksza, Kaparddi, Nilalohita.

*

śanakrah śulapaniśća khatwangi wisznuwallabha/
śipi wisztombikanathah śri kantho bhakta-watsalaha

Śankara, Śulapaniśća, Khatwangi, Wisznuwallabha (ulubieniec Wisznu), Śipiwisztombikanatha, Śrikantha, Bhaktawatsala (ten, który dba o swych wielbicieli).

*

bhawah sarwastrilokeśah śitikanthah śiwaprijaha/
ugrah kapali kama arirandhaka asura sudanaha

Bhawa, Sarwastrilokeśa (Pan trzech światów), Śitikantha, Śiwaprija, Ugra, Kapali, Kamarirandhkasura Sudana (wróg boga miłości i pogromca demona Andhaki).

*

gangadharo lalatakszah kalakalah krypanidhihi/
bhimah paraśuhastaśća mrygapanirdźdźatadharaha

Gangadhara, Lalataksza (ten, który ma trzecie oko na swym czole), Kalakala, Krypanidhi (współczujący), Bhima, Parahuhasta, Mrygapanirdźdźutadhara.

*

kajlasawasi kawaći kathoras tripurantakaha/
wryszanko wryszabharudho bhasmodwalita wigrahaha

Kajlasawasi (mieszkaniec góry Kajlasa), Kawaći, Kathora, Tripurantaka (niszczyciel trzech miast), Wryszankowryszabharudha (dosiadający byka), Bhasmadwalitawigraha (ten, którego ciało pokrywa popiół).

*

samaprijah swaramajastraji murttiran iśwaraha/
sarwadźńa paramatma ća soma surja jagniloćanaha

Samaprija (ten, który lubi Simę), Swaramajastrimurtti (ten, który uosabia trzy litery kosmicznego dźwięku), Iśwara (Pan), Sarwadźńa (ten, który wie wszystko), Paramatma (Najwyższa Dusza), Somasurjajagniloćana (którego trojgiem oczu są słońce, księżyc i ogień).

*

hawirjjadźńamajah somah pańćawaktrah sadaśiwaha/
wiśweśwaro wirabhadro gananathah pradźapatihi

Hawirjjadźńamaja, Soma, Pańćawaktra, Sadaśiwa. Wiśweśwara, Wirabhadra, Gananatha Pradźapati (Pan poddanych).

*

hiranjareta durddharyszo giriśo giriśonaghaha/
bhudźangabhuszano bharggo giridhanwa giriprijaha

Hiranjareta, Durddhrysza, Giriśa, Giriśonagha, Bhudźangabhuszana (którego zdobią węże), Bhargga, Gidhanwa (który mieszka w górach), Giriprija (który lubi góry).

*

kryttiwasa puraratirbh bhagawan pramathadhipah/
mrytjuńdźajah sukszmatanurdźagad wjapi dźagadguruhu

Kryttiwasa, Purarati (wróg miasta), Bhagawan (Bóg), Pramathadhipa (Pan duchów), Mrytjuńdźaja (nieśmiertelny), Sukszmatanu (który ma bardzo małą postać), Dźagadwjapi (który przenika cały świat), Dźagadguru (nauczyciel świata).

*

wjomakeśo mahasena dźanakaśća ruwikramaha/
rudro bhutapatih sthanurahirbhudhnjo digambaraha

Wjomakeśa, Mahasenadźanaka (ojciec Karttiki), Ćaruwikrama, Rudra, Bhutapati, Sthagurahirbhudhnjo, Digambara.

*

asztamurtir anekatma sattwikah śuddha wigrahaha/
śaśwatah khanda paraśuradźah paśawimoćakaha

Asztamurti (kto ma osiem postaci), Anekatma (który jest duszą wszystkich istot), Sattwika (dobry), Śuddhawigraha (którego postać jest pomyślna), Khandaparaśuradźa, Paśawimoćaka (który zdejmuje więzy).

*

mrydah paśupatird wo mahadewo wjajah pabhuhu/
puszadantabhidawjagro dakszadhwaraharo haraha

Mryda, Paśupatirdwa, Mahadewa, Awjaja (niezmienny), Prabhu (Pan), Puszdantabhidawjagra (który zabrał zęby Puszany), Dakszadhwarahara (który zniszczył ofiarę Dakszy), Hara.

*

bhaganetra abhidawjaktah sahasrakszah sahasrapat/
apawargaprado’ natastarakah parameśwaraha

Bhaganetrabhadawjakta (który wyłupał oczy Bhagi), Sahasraksza (który ma tysiąc oczu), Sahasrapat (który ma tysiąc nóg), Apawargaprada (obdarowujący wyzwoleniem), Ananta (nieskończony), Taraka (wyzwoliciel), Parameśwara (najwyższy mistrz).

*

imani diwjanamani dźapjante sarwwada maja/
nama kalpalatejame sarwabhiszta pradajini

Nieustannie intonuję te boskie imiona. To boskie pnącze imion (Pana Śiwy) spełnia wszelkie pragnienia (tego, kto się po nim wspina).

*

namanjetani subhage śiwadini na sanśaja/
weda sarwaswa bhutani namanjetani wastutaha

Te imiona obdarzają powodzeniem i największym błogosławieństwem. Są one istotą Wed.

*

etani jani namani tani sarwa artha danjataha/
dźapjante sadarannitjam maja nijama purwakam

Te imiona obdarzają wszystkim. Dlatego intonuję je z szacunkiem po trzykroć.

*

wedeszu śiwanamani śresztha anjaharani ća/
satjanantani subhage wedeszu wiwidheszwapi

Te piękne i pomyślne imiona Pana Śiwy znajdują się w Wedach. Nie ma im końca, wylicza je wiele tekstów wedyjskich.

*

tebhjo namani sangryhja kumaraja maheśwaraha/
asztottaraśatasrantu namnamupadiśatpura

W pradawnych czasach Mahadewa (Śiwa) przekazał Kartikeji tysiąc osiem swych imion (włączając wymienione).

iti śiwasztottaraśatanamastotram sampurnam

Tutaj kończy się hymn zawierający sto osiem imion Śiwy.