Polub nas na Facebooku

Encyklopedia

Wielbienie wizerunków bóstw

Wielbimy Śiwę i bogów, którzy za sprawą swych nieograniczonych mocy są obecni w swych wizerunkach (murti). Te ostatnie wielbiciele nazywają tymczasowym ciałem Boga. Nawiązujemy z Nim relację poprzez duchowe obrzędy (pudźa).

Kamienne czy metalowe figury Bóstw (murti) nie są jedynie symbolami Boga. Są one postaciami, poprzez które Bóg przekazuje światu swą miłość, moc i błogosławieństwa. Możemy porównać tę Tajemnicę od komunikowania się z innymi za pośrednictwem telefonu. Nie rozmawiamy z telefonem tylko używamy go jako środka komunikacji z drugą osobą. Bez pomocy telefonu kontakt nie byłby możliwy. Podobnie bez uświęconej postaci murti w świątyni czy w domowym ołtarzu nie byłby możliwy „łatwy” kontakt z Bogiem. W postaci murti, czasowego, fizycznego ciała, można poczuć obecność Boga. W miarę postępów w czczeniu, rośnie uwielbienie wiernego dla fizycznego ciała Bóstwa, gdyż wie on, iż Pan jest w nim obecny, świadomy myśli wielbiciela i jego uczuć, a nawet czuje dotyk kapłana. Wedy wyjaśniają: „Zstąp do nas Rudro, Panie z podniebnych gór. Zstąp i blaskiem swego oblicza, wolnego od strachu i zła, oświeć nas. Zstąp do nas z darem swej łaski”. Om Namaśiwaja.